Для учащихся

Спіс кніг па беларускай літаратуры для чытання летам V-XI класы

V клас

 1. Народныя казкі: «Разумная дачка», «Залаты птах».
 2. У.Караткевіч «Нямоглы бацька», «Былі ў мяне мядзведзі», «Кацёл з каменьчыкамі»
 3. А.Федарэнка «Падслуханая казка»
 4. М.Лынькоў «Васількі»,«Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў», «Міколка - паравоз»
 5. А.Кудравец «Цітаўка»
 6. Г.Далідовіч «Страта»
 7. М.Лужанін «Добры хлопец Дзік»
 8. Я.Брыль «Цюцік»
 9. А.Якімовіч «Рыжык»

VI клас

 1. У.Караткевіч «Лебядзіны скіт»
 2. А.Васілевіч «Сябры»
 3. К.Чорны «Насцечка»
 4. В.Адамчык «Салодкія яблыкі»
 5. І.Пташнікаў «Алені»
 6. Р.Баравікова «Гальштучнік»(урывак з «Аповесці чатырох падарожжаў»)
 7. Я.Брыль «Маці»
 8. Дзінтра Шулцэ «Роберцік»

VII клас

 1. В.Быкаў «Незагойная рана»
 2. З.Бядуля «На Каляды к сыну»
 3. І.Навуменка «Настаўнік чарчэння», «Жуль Верн»
 4. Я.Брыль «Урокі пані Мар і»(урывак з аповесці «Сірочы хлеб»)
 5. М.Лупсякоў«Мэры Кэт»
 6. У.Караткевіч «Зямля пад белымі крыламі»
 7. У.Аляхновіч «Першае каханне»
 8. А.Вярцінскі «Рэквіем па кожным чацвёртым»

VIII клас

 1. В.Карамазаў «Дзяльба кабанчыка»
 2. А.Дудараў «Вечар»
 3. У.Караткевіч «Паром на бурнай рацэ»
 4. Г.Далідовіч «Губаты»
 5. В.Быкаў «Жураўліны крык»
 6. Я.Купала «Магіла льва», «Паўлінка»
 7. В.Вольскі «Несцерка»
 8. М.Стральцоў «Адзін лапаць, адзін чунь»

IX клас

 1. М.Гусоўскі «Песня пра зубра»
 2. Ян Баршчэўскі «Шляхціц Завальня»,«Плачка», «Белая Сарока»(са зборніка «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях»)
 3. К.Вераніцын «Тарас на Парнасе»
 4. В.Дунін – Марцінкевіч «Пінская шляхта»
 5. Я.Купала «Бандароўна»
 6. Я.Колас «Новая зямля»
 7. М.Гарэцкі «Роднае карэнне»
 8. І.Шамякін «Непаўторная вясна»

 9. У.Караткевіч «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чазенія»

X клас

 1. Я.Купала «Раскіданае гняздо»
 2. Я.Колас «У палескай глушы»
 3. М.Гарэцкі «Літоўскі хутарок»
 4. К.Крапіва «Хто смяецца апошнім»
 5. К.Чорны «Пошукі будучыні»
 6. І.Мележ «Людзі на балоце»

 XI клас

 1. І.Шамякін «Сэрца на далоні»
 2. А.Макаёнок «Зацюканы апостал»
 3. В.Быкаў «Знак бяды»
 4. У.Караткевіч «Каласы пад сярпом тваім»
 5. А.Дудараў «Князь Вітаўт»